Chị đẹp đạp gió rẽ sóng: Huyền Baby

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng: Huyền Baby "than thở" tiết mục tại Đạp gió

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng: Huyền Baby "than thở" tiết mục tại Đạp gió

Nội dung: Huyền Baby cho biết, để hoàn thành tiết mục tại chị đẹp đạp gió rẽ sóng, cô suýt bị ngạt dưới nước vì phải ngâm mình quá lâu. Theo Emdep: https://emdep.vn/giai-tris-c/chi-dep-dap-gio-re-song-huyen-baby-than-tho-tiet-muc-tai-dap-gio-c14036.htm