Bị Thanh Ngọc mắng trên truyền hình, diễn viên Tú Vi bật lại cực căng

Bị Thanh Ngọc mắng trên truyền hình, diễn viên Tú Vi bật lại cực căng

Bị Thanh Ngọc mắng trên truyền hình, diễn viên Tú Vi bật lại cực căng

Nội dung: Bị đàn chị mắng, Tú Vi bức xúc nói lại đàn chị: "Chị có biết em hỏi cái gì không? Tại sao chị chỉ vô mặt em?". Theo Emdep: https://emdep.vn/giai-tris-c/bi-thanh-ngoc-mang-tren-truyen-hinh-dien-vien-tu-vi-bat-lai-cuc-cang-c14006.htm