Bị bắt gặp đi chùa Hà cầu duyên dịp cuối năm, Đức Phúc nói gì?

Bị bắt gặp đi chùa Hà cầu duyên dịp cuối năm, Đức Phúc nói gì?

Bị bắt gặp đi chùa Hà cầu duyên dịp cuối năm, Đức Phúc nói gì?

Nội dung: Hình ảnh Đức Phúc cũng đến chùa Hà dâng lễ, cầu duyên đang hot rần rần trên MXH. Theo Emđep: https://emdep.vn/giai-tris-c/duc-phuc-thu-nhan-e-kinh-nien-khi-bi-tham-tu-mang-khui-anh-di-chua-cau-duyen-c14053.htm