5 tháng sau đám cưới, Hoa hậu Ngọc Hân liên tiếp lộ bằng chứng có bầu nhưng chưa chịu thừa nhận

5 tháng sau đám cưới, Hoa hậu Ngọc Hân liên tiếp lộ bằng chứng có bầu nhưng chưa chịu thừa nhận

5 tháng sau đám cưới, Hoa hậu Ngọc Hân liên tiếp lộ bằng chứng có bầu nhưng chưa chịu thừa nhận

Nội dung: Ngọc Hân lộ rất nhiều dấu hiệu cho thấy đang mang bầu con đầu lòng nhưng cô không lên tiếng khẳng định. Theo Emdep: https://emdep.vn/giai-tris-c/5-thang-sau-dam-cuoi-hoa-hau-ngoc-han-lien-tiep-lo-bang-chung-co-bau-nhung-chua-chiu-thua-nhan-c13759.htm