24h

24h

24h

Nội dung: “24h” là một sáng tác của Lyly được ra mắt vào cuối năm 2018. Ca khúc mang màu sắc R&B bắt tai, cách đi giai điệu ấn tượng với những tiếng guitar được đặt để hợp lí xuyên suốt bài hát, đặc biệt là phần điệp khúc. Phần hoà âm phối khí vừa đủ gây ấn tượng. Bên cạnh đó, phần rap của Magazine cũng có sự cộng hưởng tốt với bài hát của Lyly.