Yêu cầu báo cáo vụ mì ăn liền Gấu Đỏ nghi có chất cấm ethylene oxide

Yêu cầu báo cáo vụ mì ăn liền Gấu Đỏ nghi có chất cấm ethylene oxide

Yêu cầu báo cáo vụ mì ăn liền Gấu Đỏ nghi có chất cấm ethylene oxide

Nội dung: Bộ Công Thương yêu cầu đơn vị sản xuất mì ăn liền Gấu đỏ khẩn trương báo cáo về quy trình, công nghệ sản xuất do phát hiện có mối nguy chất cấm Ethylene Oxide.