Xuýt xoa với mức thu nhập khó tin của các thành viên BlackPink

Xuýt xoa với mức thu nhập khó tin của các thành viên BlackPink

Xuýt xoa với mức thu nhập khó tin của các thành viên BlackPink

Nội dung: Được ví von là BTS phiên bản nữ, Black Pink không chỉ nổi tiếng mà độ kiếm tiền cũng "không phải dạng vừa".