Xuân Trường ghi bàn tuyệt phẩm vào lưới ĐT CHDCND Triều Tiên

Xuân Trường ghi bàn tuyệt phẩm vào lưới ĐT CHDCND Triều Tiên

Xuân Trường ghi bàn tuyệt phẩm vào lưới ĐT CHDCND Triều Tiên

Nội dung: Tiền vệ Xuân Trường thực hiện cú cứa lòng chân phải đưa bóng vượt tầm với của thủ môn bên phía CHDCND Triều Tiên nâng tỷ số lên 4-2 cho ĐT Việt Nam.