Xứ Sở Cầu Vồng: Làm chú ếch bằng đất nặn

Xứ Sở Cầu Vồng: Làm chú ếch bằng đất nặn

Xứ Sở Cầu Vồng: Làm chú ếch bằng đất nặn

Nội dung: Chương trình thiếu nhi.