Xếp hạng Đại học ở Việt Nam: Có nên hay không?

Xếp hạng Đại học ở Việt Nam: Có nên hay không?

Xếp hạng Đại học ở Việt Nam: Có nên hay không?

Nội dung: Trò chuyện với Phó Giáo sư Hoàng Minh Sơn - Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội để hiểu rõ hơn về việc các trường tại Việt Nam nên hay không nên tham gia vào các bảng xếp hạng.