Xem Phim

Xem Phim

Xem Phim

Nội dung: Có một người bạn già lạ lùng như cụ Khốt thì thật là rắc rối đúng không nào. Mọi người sẽ tập trung hướng nhìn mỗi khi thấy cụ Khốt xuất hiện, mọi người sẽ cười ồ khi thấy ông ấy điều gì đó. Có ai thử tưởng tượng rằng mình sẽ đi cùng 1 người bạn như thế không, chắc là sẽ xấu hổ lắm. Nhưng cậu Tũn của chúng ta lại vì sự yêu quý người bạn này mà chấp nhận hết mọi sự cười chê của mọi người.