Xem chương trình thử nghiệm 4K của Đài VTC

Xem chương trình thử nghiệm 4K của Đài VTC

Xem chương trình thử nghiệm 4K của Đài VTC

Nội dung: Tìm hiểu về việc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC phát sóng thử nghiệm các chương trình theo tiêu chuẩn Ultra HD 4K trên Kênh Truyền hình độ nét cao VTC HD1.