Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trổ tài bắn tắt nến ở cự ly 10m

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trổ tài bắn tắt nến ở cự ly 10m

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trổ tài bắn tắt nến ở cự ly 10m

Nội dung: Từ khoảng cách 10m, nhà vô địch Olympics Hoàng Xuân Vinh có pha biểu diễn ngắm bắn làm tắt ngọn nến đang cháy. (Sưu tầm)