Xả mạnh quỹ bình ổn, giá xăng có còn tăng

Xả mạnh quỹ bình ổn, giá xăng có còn tăng

Xả mạnh quỹ bình ổn, giá xăng có còn tăng

Nội dung: Theo những diễn biến mới nhất của kỳ điều hành giá hôm nay (8/3), Bộ Tài chính - Công thương quyết định "chi mạnh" Quỹ bình ổn giá xăng. Với quyết định này, giá xăng có thể giữ nguyên trong thời gian tới không?