X-MEN: PHƯỢNG HOÀNG BÓNG TỐI - DARK PHOENIX

X-MEN: PHƯỢNG HOÀNG BÓNG TỐI - DARK PHOENIX

X-MEN: PHƯỢNG HOÀNG BÓNG TỐI - DARK PHOENIX

Nội dung: Jean Grey bắt đầu phát triển sức mạnh phi thường tiềm ẩn trong cơ thể và nó đã biến cô thành Dark Phoenix. Bây giờ X-Men sẽ phải xem xét cuộc sống của một thành viên trong nhóm liệu có đáng giá hơn tất cả mạng sống con người trên thế giới?