What Happened to Monday

What Happened to Monday

What Happened to Monday

Nội dung: Karen Settman sinh cùng lúc 7 đứa con và qua đời. Để giúp những đứa cháu của mình giữ lại mạng sống, cha ruột của Karen đã cho 7 chị em họ tồn tại trong cùng 1 danh tính. Mỗi người được đặt 1 biệt hiệu, từ Thứ Hai cho đến Chủ Nhật. Họ chỉ được ra ngoài vào ngày trùng với biệt hiệu của mình. Những tưởng kế hoạch này đã đi vào quỹ đạo nhưng hơn 30 năm sau đó, chính phủ tiến hành điều tra và quyết định tiêu diệt 7 chị em để che lấp sai lầm trong quá khứ.