Vua Đầu Bếp Nhí 2016

Vua Đầu Bếp Nhí 2016

Vua Đầu Bếp Nhí 2016

Nội dung: Vượt qua hàng ngàn ứng viên từ khắp mọi miền trong cả nước, 27 đầu bếp nhí tiềm năng nhất đã được lựa chọn để trực tiếp tranh tài trước bộ ba giám khảo: Bếp trưởng Alain Nguyễn, Tịnh Hải và Jack Lee tại Vòng Audition.