Vừa công khai bạn gái, Hồ Quang Hiếu đã tuyên bố năm nay kết hôn, định có con trước khi cưới

Vừa công khai bạn gái, Hồ Quang Hiếu đã tuyên bố năm nay kết hôn, định có con trước khi cưới

Vừa công khai bạn gái, Hồ Quang Hiếu đã tuyên bố năm nay kết hôn, định có con trước khi cưới

Nội dung: Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như dù cách nhau khá nhiều tuổi nhưng rất hòa hợp và dự định sẽ về chung nhà.