Vụ kiện liên quan Hoa hậu Lê Hoàng Phương: Tòa bác toàn bộ đơn kiện của bệnh viện thẩm mỹ

Vụ kiện liên quan Hoa hậu Lê Hoàng Phương: Tòa bác toàn bộ đơn kiện của bệnh viện thẩm mỹ

Vụ kiện liên quan Hoa hậu Lê Hoàng Phương: Tòa bác toàn bộ đơn kiện của bệnh viện thẩm mỹ

Nội dung: Vụ kiện liên quan Hoa hậu Lê Hoàng Phương: Tòa bác toàn bộ đơn kiện của bệnh viện thẩm mỹ. Theo Emdep: https://emdep.vn/giai-tris-c/vu-kien-lien-quan-hoa-hau-le-hoang-phuong-toa-bac-toan-bo-don-kien-cua-benh-vien-tham-my-c14173.htm