Vũ Khí Nhà Văn (Chicago Typewriter)

Vũ Khí Nhà Văn (Chicago Typewriter)

Vũ Khí Nhà Văn (Chicago Typewriter)

Nội dung: Câu chuyện của 3 nhà văn sống ở những năm 1930, khi Hàn Quốc còn là thuộc địa của Nhật. Họ được đầu thai và sống ở hiện tại, trong đó có một người là nhà văn nổi tiếng nhưng đang gặp khủng hoảng, hai người còn lại là người viết thuê và anti-fan của anh ta. (Nguồn: Sưu tầm)