Vụ 11/9, rất nhiều nạn nhân chưa xác định danh tính sau 17 năm

Vụ 11/9, rất nhiều nạn nhân chưa xác định danh tính sau 17 năm

Vụ 11/9, rất nhiều nạn nhân chưa xác định danh tính sau 17 năm

Nội dung: 17 năm đã trôi qua sau vụ khủng bố 11/9/2001, nhưng các bác sĩ, chuyên gia tại một phòng thí nghiệm ở thành phố New York vẫn miệt mài xác định danh tính của những thi thể được tìm thấy.