Vpop tháng 12 có gì?

Vpop tháng 12 có gì?

Vpop tháng 12 có gì?

Nội dung: Ai cũng chỉ chú ý đến cuộc chiến Hương Tràm - Chi Pu mà quên mất vpop tháng 12 cũng có những bài hát "chất" như thế này!