Vpop tháng 11 có gì?

Vpop tháng 11 có gì?

Vpop tháng 11 có gì?

Nội dung: Các ca sĩ đua nhau cho ra mắt sản phẩm vào những tháng cuối năm. Chi Pu cũng giữ đúng "lời hứa": "Mỗi tháng sẽ cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc".