Vinfast có khó khăn khi tiếp cận thị trường quốc tế?

Vinfast có khó khăn khi tiếp cận thị trường quốc tế?

Vinfast có khó khăn khi tiếp cận thị trường quốc tế?

Nội dung: Với những bước đi táo bạo khi có công nghệ, sự ưu việt và con người từ những nền công nghiệp xe hơi hàng đầu trên thế giới nhưng không có nghĩa là Vinfast sẽ thành công khi bước ra thị trường quốc tế.