Việt Nam trong Top 30 thế giới về sử dụng rượu, bia

Việt Nam trong Top 30 thế giới về sử dụng rượu, bia

Việt Nam trong Top 30 thế giới về sử dụng rượu, bia

Nội dung: Theo đánh giá của WHO (Tổ chức y tế thế giới) Việt Nam là một trong những "cường quốc" về sử dụng bia rượu trên thế giới với mức độ tiêu thụ lớn tại nhiều lứa tuổi, giới tính.