Việt Nam đã có HCV Olympic đầu tiên trong lịch sử !

Việt Nam đã có HCV Olympic đầu tiên trong lịch sử !

Việt Nam đã có HCV Olympic đầu tiên trong lịch sử !

Nội dung: Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã trở thành VĐV đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam giành HCV ở Olympic khi xuất sắc vô địch ở nội dung 10m súng ngắn hơi.