Việt Nam có nơi mổ khám hàng đầu thế giới

Việt Nam có nơi mổ khám hàng đầu thế giới

Việt Nam có nơi mổ khám hàng đầu thế giới

Nội dung: Mọi người thường tìm dịch vụ phẫu thuật kỹ thuật cao nước ngoài đắt đỏ, không biết rằng Việt Nam có một trung tâm mổ khám hàng đầu thế giới mà dịch vụ được bảo hiểm y tế chi trả.