Việt Nam chính thức xuất khẩu KIT thử Virus SARs-CoV-2

Việt Nam chính thức xuất khẩu KIT thử Virus SARs-CoV-2

Việt Nam chính thức xuất khẩu KIT thử Virus SARs-CoV-2

Nội dung: Kinh tế và tiêu dùng ngày 17/3: Việt Nam chính thức xuất khẩu KIT thử Virus SARs-CoV-2 + Sáng kiến buồn khử khuẩn toàn thân chi phí thấp + Khánh Hòa: Giá tỏi vẫn bấp bênh chưa có chuỗi liên kết tiêu thụ