Việt Nam bán hành Campuchia

Việt Nam bán hành Campuchia

Việt Nam bán hành Campuchia

Nội dung: Hàng công thay nhau bắn phá, Đội tuyển Việt Nam đã từng bán hành Campuchia như thế này đây.