Việt Nam 8-3 Thái Lan ( U22+23) - Bất Bại Ở Giải Trẻ Dưới Thời HLV Park Hang Seo

Việt Nam 8-3 Thái Lan ( U22+23) - Bất Bại Ở Giải Trẻ Dưới Thời HLV Park Hang Seo

Việt Nam 8-3 Thái Lan ( U22+23) - Bất Bại Ở Giải Trẻ Dưới Thời HLV Park Hang Seo

Nội dung: Clip bàn thắng đẹp -Việt Nam 8-3 Thái Lan ( U22+23) - Bất Bại Ở Giải Trẻ Dưới Thời HLV Park Hang Seo