Việt Nam 3-Malaysia 0: Sớm nhận thể đỏ, tuyển Việt Nam khiến các chú hổ Malaysia ra về ngậm trái đắng

Việt Nam 3-Malaysia 0: Sớm nhận thể đỏ, tuyển Việt Nam khiến các chú hổ Malaysia ra về ngậm trái đắng

Việt Nam 3-Malaysia 0: Sớm nhận thể đỏ, tuyển Việt Nam khiến các chú hổ Malaysia ra về ngậm trái đắng

Nội dung: Theo Emdep: https://emdep.vn/nhip-songs-c/viet-nam-3-malaysia-0-som-nhan-the-do-tuyen-viet-nam-khien-cac-chu-ho-malaysia-ra-ve-ngam-trai-dang-c13642.htm