Việt Hương đáp trả gắt khi bị anti-fan chửi rủa liên quan đến cái chết Phi Nhung

Việt Hương đáp trả gắt khi bị anti-fan chửi rủa liên quan đến cái chết Phi Nhung

Việt Hương đáp trả gắt khi bị anti-fan chửi rủa liên quan đến cái chết Phi Nhung

Nội dung: Nữ nghệ sĩ Việt Hương đã lên tiếng đáp trả anti-fan khi bị móc mỉa bằng những lời lẽ cay nghiệt về sự ra đi của Phi Nhung.