Vì sao bầu Đức

Vì sao bầu Đức "khẩu chiến" với bầu Tú

Vì sao bầu Đức "khẩu chiến" với bầu Tú

Nội dung: Nguồn cơn nào đã dẫn đến màn khẩu chiến của 2 ông bầu nổi tiếng nhất bóng đá Việt Nam hiện tại?