Vén màn bí mật 'MV Hoa Vô Sắc' và những scandal bóc lột 'Giữa Jack và K-ICM'

Vén màn bí mật 'MV Hoa Vô Sắc' và những scandal bóc lột 'Giữa Jack và K-ICM'

Vén màn bí mật 'MV Hoa Vô Sắc' và những scandal bóc lột 'Giữa Jack và K-ICM'

Nội dung: MV Hoa Vô Sắc vẫn phát hành theo dự định nhưng ngay sau đó là hàng loạt những bí mật được tiết lộ từ chính người trong cuộc khiến các fan không thể tin vào những gì đang nghe thấy.