Vẽ lên tường: Văn minh hay thiếu ý thức ?

Vẽ lên tường: Văn minh hay thiếu ý thức ?

Vẽ lên tường: Văn minh hay thiếu ý thức ?

Nội dung: Vẽ Graffiti thế nào cho nghệ thuật chứ không “nổi loạn” như ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đến mức lực lượng chức năng phải điều tra vì có dấu hiệu vi phạm, phá hoại tài sản.