VBA có thể giải quyết bài toán ngoại binh vào tháng 9

VBA có thể giải quyết bài toán ngoại binh vào tháng 9

VBA có thể giải quyết bài toán ngoại binh vào tháng 9

Nội dung: Giải Bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam 2020 vẫn chưa ấn định thời điểm chính thức khởi tranh. Cho dù BTC giải đã lên 1 số kịch bản tổ chức, nhưng phương án cuối cùng vẫn phải đợi những diễn biến của dịch Covid, cũng như thông báo của các cơ quan chức năng.