VBA ấn định thời gian và địa điểm thi đấu

VBA ấn định thời gian và địa điểm thi đấu

VBA ấn định thời gian và địa điểm thi đấu

Nội dung: Thông tin vui nhất đối với người hâm mộ bóng rổ trong nước đó chính là việc giải bóng rổ chuyên nghiệp Viêt Nam cuối cùng đã chính thức ấn định địa điểm và thời gian thi đấu.