Vào Bếp Đi Con #9 | Gia đình Quốc Trường quây quần chuẩn bị mâm cơm ngày Tết

Vào Bếp Đi Con #9 | Gia đình Quốc Trường quây quần chuẩn bị mâm cơm ngày Tết

Vào Bếp Đi Con #9 | Gia đình Quốc Trường quây quần chuẩn bị mâm cơm ngày Tết

Nội dung: Vào Bếp Đi Con #9 | Gia đình Quốc Trường quây quần chuẩn bị mâm cơm ngày Tết --- VÀO BẾP ĐI CON là web drama ẩm thực 10 tập, trong mỗi tập, Quốc Trường sẽ vào bếp kể về câu chuyện của mình gắn liền với những món ăn trong hành trình trưởng thành và khởi nghiệp.