Vào Bếp Đi Con #7 | Quốc Trường cùng cha mẹ ôn lại kỷ niệm qua những món ăn xưa

Vào Bếp Đi Con #7 | Quốc Trường cùng cha mẹ ôn lại kỷ niệm qua những món ăn xưa

Vào Bếp Đi Con #7 | Quốc Trường cùng cha mẹ ôn lại kỷ niệm qua những món ăn xưa

Nội dung: Khách mời trong dự án cũng là những người gắn liền với cuộc sống của Quốc Trường. Những món ăn do chính tay Quốc Trường nấu dành tặng cho những người thương yêu và câu chuyện xoay quanh tuổi thơ cũng được Quốc Trường chia sẻ trong từng thước phim. #VaoBepDiCon #QuocTruong #Chinsu #SeoulSpa #POPS #Vlive #AmThuc