Vào Bếp Đi Con #4 | Quốc Trường trầm trồ với Bún cá miền Tây tự tay mình nấu

Vào Bếp Đi Con #4 | Quốc Trường trầm trồ với Bún cá miền Tây tự tay mình nấu

Vào Bếp Đi Con #4 | Quốc Trường trầm trồ với Bún cá miền Tây tự tay mình nấu

Nội dung: VÀO BẾP ĐI CON là web drama ẩm thực 10 tập, trong mỗi tập, Quốc Trường sẽ vào bếp kể về câu chuyện của mình gắn liền với những món ăn trong hành trình trưởng thành và khởi nghiệp. Khách mời trong dự án cũng là những người gắn liền với cuộc sống của Quốc Trường.