Vắng Uber, Grab được thể

Vắng Uber, Grab được thể "hét giá"?

Vắng Uber, Grab được thể "hét giá"?

Nội dung: Nhiều khách hàng than phiền việc Uber rút khỏi thị trường Việt Nam đang khiến Grab tự động tăng giá gần gấp đôi.