Văn Hậu tỏa sáng trong 90 phút đá chính

Văn Hậu tỏa sáng trong 90 phút đá chính

Văn Hậu tỏa sáng trong 90 phút đá chính

Nội dung: SC Heerenveen 1-0 Ahead Eagles - Văn Hậu tỏa sáng trong 90 phút đá chính