Ước mơ đến trường của những đứa trẻ xóm nhà lá ở Sài Gòn

Ước mơ đến trường của những đứa trẻ xóm nhà lá ở Sài Gòn

Ước mơ đến trường của những đứa trẻ xóm nhà lá ở Sài Gòn

Nội dung: Cả xóm có 20 đứa trẻ (phường An Phú, quận 2), hầu hết không em nào được đi học, bởi gia đình không có hộ khẩu tại TP HCM. (Nguồn: Zing News)