Uber rút đơn kiện, nộp hơn 56 tỉ đồng tiền nợ thuế

Uber rút đơn kiện, nộp hơn 56 tỉ đồng tiền nợ thuế

Uber rút đơn kiện, nộp hơn 56 tỉ đồng tiền nợ thuế

Nội dung: Sau một thời gian dài giằng co về câu chuyện nộp thuế, thậm chí còn gửi đơn kiện cả Cục thuế TP.HCM khi bị đơn vị này truy thu thuế, đến nay cuối cùng công ty TNHH Uber B.V ( Hà Lan) đã chấp nhận nộp khoản nợ thuế hơn 56 tỉ đồng.