U23 Việt Nam hành quân trong đêm

U23 Việt Nam hành quân trong đêm

U23 Việt Nam hành quân trong đêm

Nội dung: Ký Sự U23 : Thầy Park & U23 Việt Nam hành quân trong đêm, đóng quân tại nơi Thái Lan từng rơi lệ.