U22 Việt Nam xả trại đi shopping ở Hàn Quốc

U22 Việt Nam xả trại đi shopping ở Hàn Quốc

U22 Việt Nam xả trại đi shopping ở Hàn Quốc

Nội dung: Lần đầu tiên kể từ ngày sang Hàn Quốc tập huấn, HLV Hữu Thắng đã cho các cầu thủ U22 Việt Nam được tự do thoải mái đi mua sắm tại Mokpo.