Tuyệt Thế Thiên Kim

Tuyệt Thế Thiên Kim

Tuyệt Thế Thiên Kim

Nội dung: Sau khi nữ chính Lâm Lạc Cảnh xuyên không trở thành thiên kim nhà tể tướng, cô được ban hôn nhưng lại không biết rằng đây là lúc âm mưu vừa mới bắt đầu...