Tuyết đã phủ trắng đỉnh Fansipan, dân tình rần rần: Lên Sa Pa nhanh còn kịp

Tuyết đã phủ trắng đỉnh Fansipan, dân tình rần rần: Lên Sa Pa nhanh còn kịp

Tuyết đã phủ trắng đỉnh Fansipan, dân tình rần rần: Lên Sa Pa nhanh còn kịp

Nội dung: Theo Emdep: https://emdep.vn/nhip-songs-c/tuyet-da-phu-trang-dinh-fansipan-dan-tinh-ran-ran-len-sa-pa-nhanh-con-kip-c13643.htm