Tuyệt chiêu siêu diễn - Tập 10: Dàn trai đẹp 6 múi khiến Ốc Thanh Vân và Thu Trang phấn khích

Tuyệt chiêu siêu diễn - Tập 10: Dàn trai đẹp 6 múi khiến Ốc Thanh Vân và Thu Trang phấn khích

Tuyệt chiêu siêu diễn - Tập 10: Dàn trai đẹp 6 múi khiến Ốc Thanh Vân và Thu Trang phấn khích

Nội dung: Tiết mục sôi động và đáng yêu của những chàng trai 6 múi đã ghi điểm đối với Ốc Thanh Vân và giám khảo Thu Trang. Nguồn: Điện Quán