Tũn Nhanh Trí

Tũn Nhanh Trí

Tũn Nhanh Trí

Nội dung: Trong cuộc sống, chúng ta luôn cần đến sự thông minh, luôn cần đến những cách xử lý thật nhanh nhạy để mọi việc suôn sẻ hơn. Cụ già Khốt của chúng ta có thể biết rất nhiều, nhưng sự thông minh lanh lợi của cậu chủ Tũn đã khiến cho ông cụ bị trúng kế từ lần này sang lượt khác. Và lần này, cậu chủ Tũn đã trốn phạt bằng cách dẫn ông cụ Khốt đi xem film do con trai của ông Khốt làm diễn viên. Các bạn có thấy Tũn nhanh trí không nào?